Call Center PTSA
+6221 5081 6000

Tugas Dan Fungsi

20 December 2016

Tugas

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja.

Fungsi


1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pengembangan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
2.  Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pengembangan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pengembangan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pengembangan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Copyright © 2016 Ditjen Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI